Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2017 Przystąpienie do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Ogłoszenie o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 52.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 51.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 55.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/296/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Kcynia oraz zasad jego stosowania Szczegóły