Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 53.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 Zarządzenie Nr 50.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji za I kwartał 2017 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Obwieszczenie RI.6733.1.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 49.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 47.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 46.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjny, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 45.2017 Burmistrz Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czyności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 44.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 43.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 42.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły