Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn Szczegóły
Akty prawne 27.05.2021 Obwieszczenie RI.6733.5.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 maja 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.05.2021 Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 13 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Porządek i projekty uchwał XXXIII sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 19.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 13 maja 2021 r. RI.6733.2.2021 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie 48.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie 43.2021 Burmistzra Kcyni z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprwie okreslenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie 40.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 18.05.2021 Zarządzenie 39.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły