Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządrzenie Nr 40.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2017 r. w3 sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu uzytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 39.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 38.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 37.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 36.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 35.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Mycielewie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 34.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 33.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 32.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Dziewierzewie Szczegóły