Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 14.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru, służb dyżurnych i punktu kontaktowego na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 13.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 12.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2017 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych…. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 11.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanioe projektu graficznego logo Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 10.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 9.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 8.2016 Burmistrz Kcyni z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego niegraniczonego przetargu ustnego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 7.2017 Brmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 6.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Sport” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 5.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły