Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 4.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i dziedzictwo narodowe” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 3.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2017 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacja” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 2.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków w jednsotkach budże4towych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Przydatne linki Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2016 r.) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 kwietnia 2017 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.04.2017 Zgłoszenie zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.04.2017 Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Szczegóły