Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2017 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2016 r.) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 kwietnia 2017 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.04.2017 Zgłoszenie zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.04.2017 Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydawanie kserokopii dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Poświadczenie własnoręczności podpisu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Dodatek energetyczny Szczegóły