Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Ewidencja działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Najem lub dzierżawa mienia komunalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Nabycie na własność lokalu mieszkalnego Szczegóły