Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 20.04.2017 Udzielenie informacji o środowisku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.04.2017 Ulga w podatku rolnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.04.2017 Pełnomocnictwo dot. czynności meldunkowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kcynia Powiatowi Nakielskiemu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady Miejska w Kcyni o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/285/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia” Szczegóły