Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacja dla Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miejskiej w Kycni z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pod tytułem darmym przez Gminę Kcynia niezabudowanych nieruchomości gruntowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kcynia Szczegóły