Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miejskiej w Kycni z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pod tytułem darmym przez Gminę Kcynia niezabudowanych nieruchomości gruntowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane Gminie Kcynia w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2017 Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły