Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia” Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 139/2 i 139/5 w Miastowicach, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 przy ulicy Młyńskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 20 w Malicach, części działek 77 i 78 oraz działek 79, 80, 81, 207 i 275 w Dziewierzewie, części działki nr 783 i działki nr 784 w Sipiorach – gmina Kcynia Szczegóły