Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek 59/10, 59/11, 60/1, 60/2, 60/6, 61/1, 61/2, 61/3, 62/11, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 192 w Żurawi Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 592 i 593 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 94 w Mycielewie, 32/2 w Gromadnie i 211/1 w Turzynie – Gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kcynia, uchwalonym uchwałą Nr XIX/100/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kcynia z dnia 11 grudnia 1987 r. a Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Waryńskiego” w Kcyni, dotyczącej działki nr 620/2 przy ulicy Młyńskiej Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839 i części działki 838 w mieście Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Sępólno Krajeńskie-Nakło n/Notecią Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Wyniki badań wody z ujęcia Szczepice 2010-2016 Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Wyniki badań wody z ujęcia Słupowa 2010-2016 Szczegóły