Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 2 stycznia 2017 r. RR.6220.18.2016 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. RI.6733.4.2017.JW Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr 1.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 2 stycznia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 15 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Plan gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Inicjatywa lokalna Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych Szczegóły