Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 kwietnia 2021 r. RI.6733.4.2021 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie 34.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia stosowania postanowień zarządzenia w sprawie wyznaczenia miejsca na prowadzenie okolicznościowego handlu w mieście Kcynia Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Zarządzenie 32.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 07.04.2021 Zarządzenie Nr 31.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2020 i informacji o kształtowaniu się WPF wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2021 Zarzadzenie Nr 30.2021 Burmistzra kcyniz dnia 26 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 1 kwietnia 2021 r. RI.6733.3.2021.JW Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Podstawowa kwota dotacji – pierwsza aktualizacja 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2021 Uchwała Nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2021 re. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2021 Uchwała Nr XXXI/243/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły