Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2021 Zarządzenie 153.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu WPF Gminy Kcynia na lata 2022-2035 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 152.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania. Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Podmiot odbierający odpady komunalne. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 150.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 I sesja Kcyńskiej Rady Seniorów odbędzie się 18 listopada Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Skład Kcyńskiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 09.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 142.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 08.11.2021 Porządek XXXVIII sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2021 Zarządzenie Nr 139.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej, spisu z natury składników majątkowych otrzymanych w ramach projektu „pl.ID- Polska ID karta” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 140.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły