Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 lutego 2021 r. RI.6733.13.2020.JW Szczegóły
Artykuł 19.02.2021 DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ PIECA – nabór 2021 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/236/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/235/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn w gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała Nr XXX/231/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kcyni Szczegóły
Akty prawne 19.02.2021 Uchwała XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo – płacowej jednostek oświatowych Szczegóły