Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2021 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci – listopad 2020 Szczegóły
Artykuł 12.01.2021 Akcyza 2021- I półrocze Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXIX/226/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.01.2021 Liczba ludności Gmina Kcynia stan na 31.12.2020 Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Obwieszczenie RI.67339.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 stycznia 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2021 Zarządzenie Nr 4.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 08.01.2021 Zarządzenie 3.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 08.01.2021 Obwieszczenie RI.6733.13.2020 z dnia 8 stycznia 2021 r. o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2021 Zarządzenie 174.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych w 2020 roku Szczegóły