Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2020 Uchwała Nr XXIX/225/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Uchwała XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kcyni na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Harmonogram wywozów nieczystości stałych z terenu Miasta Kcynia oraz terenów wiejskich na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2021 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych z terenu terenu wiejskiego oraz miasta Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA- na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.11.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.12.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie 175.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie 177.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu na terenie…” Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XXVIII/219/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły