Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.16.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 21.12.2020 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 17 grudnia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Uchwała Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Uchwała Nr XXVIII/222/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Uchwała Nr XXVIII/221/20202 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Uchwała XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia GRPiRPA oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.15.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.9.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. o zakończeniu postepowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Zarządzenie 172.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu…” Szczegóły
Akty prawne 17.12.2020 Obwieszczenie RI.6733.14.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 grudnia 2020 r. Szczegóły