Typ Data Tytuł
Artykuł 16.12.2020 Poziomy odzysku i recyklingu – 2019 Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2020 Zarządzenie 168.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kcyni do udziału w wyborze instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Zarządzenie 165.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytów Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr 155.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Porządek i projekty uchwał XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie 162.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Dziewierzewo Szczegóły
Akty prawne 08.12.2020 Uchwała XXVII/217/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Budżet na 2021 rok Szczegóły