Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2020 Zarządzenie Nr 154.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.12.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy księgowy Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 161.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2021″ Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 160.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „SPORT” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 159.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 3/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realziacją zadań gminy Kcynia w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r poz. 295 ze zm.) oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą ” ZDROWIE I WOLONTARIAT” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 158.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realziacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 157.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realziacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Uwaga stowarzyszenia! Ogłaszamy konkursy ofert na 2021 rok! Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Program współpracy na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.7.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Szczegóły