Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2021 Skład Kcyńskiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 09.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 142.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 08.11.2021 Porządek XXXVIII sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2021 Zarządzenie Nr 139.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej, spisu z natury składników majątkowych otrzymanych w ramach projektu „pl.ID- Polska ID karta” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 140.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/299/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 141.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 29 października 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 03.11.2021 Wyniki głosowania podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia. Szczegóły