Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 158.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realziacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr 157.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realziacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Uwaga stowarzyszenia! Ogłaszamy konkursy ofert na 2021 rok! Szczegóły
Artykuł 01.12.2020 Program współpracy na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.7.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.8.2020.JW z dnia 1 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXVII216/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Zarządzenie 149.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Wyniki głosowania z sesji XXVII Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała XXVII/215/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły