Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2020 Zarządzenie 151.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok wraz z wyjaśnieniami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, celem zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 19.11.2020 Zarządzenie Nr 152.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Kcynia na lata 2021-2030 Szczegóły
Artykuł 19.11.2020 Porządek i projekty uchwał XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 13.11.2020 Obwieszczenie RI.6733.10.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 10.11.2020 Zarządzenie 139.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 10.11.2020 Zarządzenie 143.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 10.11.2020 Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 09.11.2020 Petycja w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Szczegóły
Akty prawne 09.11.2020 Zarządzenie 138.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 października 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.11.2020 Zarządzenie 147.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie odwołania pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości Szczegóły