Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.11.2020 Obwieszczenie RI.6733.1.2020.JW Szczegóły
Artykuł 04.11.2020 Wyniki głosowań z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Zarządzenie 146.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Dobieszewie Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 paździenrika 2020 r./ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody pn. „Aleja Turzyńska” w granicach administracyjnych Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 04.11.2020 Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości na 2021 rok Szczegóły