Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.11.2020 Zarządzenie 145.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Zarządzenie 144.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie informacji za III kwartał 2020 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Artykuł 02.11.2020 Sprawozdania finansowe za III kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci październik 2020 Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 Petycja dot. akcji do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 października 2020 r. RI.6733.9.2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 października 2020 r. RI.6733.8.2020.JW Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 16 października 2020 r. RI.6733.7.2020 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2020 Zarządzenie 136.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Norberta Michalskiego – pomocy administracyjnej w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz świadczeń „Dobry start” Szczegóły