Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2020 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 19 października 2020 r. RI.6733.9.2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 20 października 2020 r. RI.6733.8.2020.JW Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 16 października 2020 r. RI.6733.7.2020 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2020 Zarządzenie 136.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Norberta Michalskiego – pomocy administracyjnej w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz świadczeń „Dobry start” Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Porządek i projekty XXVI sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie 125.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 12.10.2020 Zarządzenie Nr 132.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nagród Burmistrza Kcyni dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 10.10.2020 Zarządzenie 124.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 08.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 8 października 2020 r. RI.6733.1.2020.JW Szczegóły