Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2020 Zarządzenie Nr 121.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2020 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kcynia w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Plan polowań – obwód łowiecki nr 156 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2020 Zarządzenie Nr 123.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.10.2020 Oświadczenie majątkowe Iwony Krakowiak Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Wyniki głosowania z sesji rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Polnej Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Dziewierzewie 118a/1, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejenj umowy najmu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 wqrzesnia 2020 r. w sprawie przystapienia do sprządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni Szczegóły