Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Paulina Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Zarządzenie Nr 115.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 21 wrzesnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 21.09.2020 Obwieszczenie RI.6733.4.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr 110.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 września 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr 114.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Palmierowo Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Porządek i projekty XXV sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Obwieszczenie RI.6733.3.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2020 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.09.2020 Zgłoszenie obiektu, do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Obwieszczenie RI.6733.6.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 14 września 2020 r. Szczegóły