Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie Nr 114.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Palmierowo Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Porządek i projekty XXV sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Obwieszczenie RI.6733.3.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 15 września 2020 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.09.2020 Zgłoszenie obiektu, do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Obwieszczenie RI.6733.6.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 14 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Rolniku! Czy już się spisałeś? Szczegóły
Akty prawne 14.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.5.2020 z dnia 10 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Wzory druków 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Zarządzenie Nr 105.2020 Burmiatrza Kcyniz dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Sierniki Szczegóły
Akty prawne 07.09.2020 Zarządzenie Nr 108.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły