Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2020 Uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2020 Uchwała Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen i dodatkowych opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej dla których organizatorem jest Gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2020 Uchwała Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 Uchwała Nr XXIV/193/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kcynia na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 28.08.2020 Obwieszczenie RI.6733.4.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 sierpnia 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 26.08.2020 Zarządzenie Nr 103.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora GCKiB im. K. Prillowej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 26.08.2020 Zarządzenie Nr 102. 2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie Nr 101.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Paulina i członków Rady Sołeckiej Szczegóły
Artykuł 24.08.2020 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2020 Obwieszczenie RI.6733.6.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły