Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.08.2020 Obwieszczenie RI.6733.5.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Porządek i projekty XXIV sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 15.08.2020 Zarządzenie 97.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Dziewierzewo Szczegóły
Akty prawne 15.08.2020 Obwieszczenie RI.6733.1.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 13 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 15.08.2020 Zarządzenie 91.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 14.08.2020 Zarządzenie Nr 94.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa Sołectwa Paulina Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Petycja-dbajmy o zdrowie mieszkańców Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Zarządzenie 89.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie informacji za II kwartał 2020 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Zarządzenie 90.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Paulina Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły