Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie Nr 88.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Wyniki głosowania z sesji XXIII Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Uchwała Nr XXIII.191.2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 20/3, 20/4, 20/5, 20/6 oraz części działek nr 20/2 i 21/1 położonych w obrębie Malice, gmina Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2020 r. RI.6733.4.2020 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie Nr 82.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 3 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 lipca 2020 r. RI.6733.9.2019 o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie Nr 86.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie 87.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Wniosek – rozliczenie dotacji na piec Szczegóły