Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2020 XXIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 lipca 2020 r. RI.6733.9.2019 o decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie Nr 86.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie 87.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Wniosek – rozliczenie dotacji na piec Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Kurenda dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w II półroczu Szczegóły
Akty prawne 14.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.6.2020.JW z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Wyniki z głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 14.07.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.5.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 Zarządzenie Nr 81.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Iwony Krakowiak – zatrudnionej na stanowisku zastępcy kierownika w M_GOPS w Kcyni Szczegóły