Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2020 Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Porządek i projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 16.06.2020 Zarządzenie Nr 71.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 czerwca 2020 r. o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP Szczegóły