Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kcynia Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Porządek i projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 16.06.2020 Zarządzenie Nr 71.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 czerwca 2020 r. o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Kcyni Raportu o stanie gminy za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Raport o stanie Gminy Kcynia za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Kominukat Nr 3 Urzędnika Wybroczego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kcynia Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Postanowienie Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komis wyborczych Szczegóły