Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.06.2020 Oświadczenie majątkowe Marii Michalskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2020 Oświadczenie majątkowe Agnieszki Witkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2020 Oświadczenie majątkowe Jarosława Kiecy Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Zarządzenioe Nr 58.2020 Burmistzra Kcyni z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Marka Szarugi Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Jana Kuranta Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Elwiry Florek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Ryszarda Korbala Szczegóły