Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.10.2021 Zarządzenie Nr 128.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 132.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Deklaracja dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Plan działania Urzędu Miejskiego w Kcyni siedziba główna oraz filia przy ul. Dworcowej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zapewnienie dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Raport o stanie dostępności Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Koordynator dostępności Szczegóły
Akty prawne 08.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 131.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 8 października 2021 r. w sprawie nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Podsumowanie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” Szczegóły