Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Tadeusza Leppera Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2020 Oświadczenie majątkowe Mateusza Stachowiaka Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Zarządzenie Nr 57.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika M-GOPS w Kcyni Agnieszki Witkowskiej Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Zarządzenie Nr 60.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie użytkowania świetlic wiejskich Szczegóły