Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2020 Obwieszczenie TR.6733.2.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 29 maja 2020 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr 61.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoła Podstawowej w Mycielewie Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr 62.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr 55.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej gminy Kcynia na wyższe kierownicze stanowisko urzędnicze w tej jednostce Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Zarządzenie Nr 48.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie informacji za I kwartał 2020 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Zarządzenie Nr 52.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie informacji za rok 2019 obejmującej dane, kwoty i wykazy o których mowa w ustawie o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Zarządzenie 51.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kcynia za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Portal IRZplus. Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Porządek i projekty uchwał XXI sesji Rady Miejskiej Szczegóły