Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdania finansowe za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2020 Obwieszczenie RI.6733.1.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2020 r. o odmowie ustalenia lokalizacji celu publicznego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2020 Zarządzenie 50.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 13.05.2020 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni o zakończonym postępowaniu administracyjnym Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własnych Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia – Kcynia, ul. Podgórna Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 Zarządzenie 45.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 Zarządzenie Nr 46.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach na Prezydenta RP Szczegóły
Akty prawne 11.05.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym RR.6220.4.2020 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym RR.6220.5.2020 Szczegóły