Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.05.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 8 maja 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 09.05.2020 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Akty prawne 09.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Zarządzenie 42.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. w wyborach na Prezydenta RP Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie – część działki 588 położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Poziomy odzysku i recyklingu – 2019 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2020 Zarządzenie 41.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Obwieszczenie RI.6730.3.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Zarządzenie Nr 43.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wynajmu świetlic Szczegóły