Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2020 Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do oddania w użyczenie – część działki 588 położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Poziomy odzysku i recyklingu – 2019 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2020 Zarządzenie 41.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Obwieszczenie RI.6730.3.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Zarządzenie Nr 43.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wynajmu świetlic Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emicji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia Szczegóły