Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2020 Zarządzenie 40.2020 Burmistrza Kcyniz dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Zarządzenie 38.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia stosowania zarządzenia w sprawie wyznaczenia miejsca na prowadzenie okolicznościowego handlu w mieście Kcynia Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Podatek od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.04.2020 Zarządzenie Nr 37.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie Nr 36.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 26.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Petycja „NIE dla masztu telefonii komórkowej” Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok i informacji o kształtowaniu się WPF wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Komunikat Nr 1 Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły