Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Petycja „NIE dla masztu telefonii komórkowej” Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok i informacji o kształtowaniu się WPF wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Komunikat Nr 1 Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr 34.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Wzór zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w trybie par. 8 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Zarządzenie Nr 29.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Porządek i projekty uchwał XX sesji Rady Miejskiej Szczegóły