Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.03.2020 Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury poruszania się interesantów po Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO – 2020 Szczegóły
Akty prawne 12.03.2020 Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Kcyni o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 09.03.2020 Zarządzenie Nr 28.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Plastycznego „Segregacja śmieci oczyma dziecka” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2020 Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 6 marca 2020 r. w celu uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagopod.terenu polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 4 marca 2020 r. o podjęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 05.03.2020 Zarządzenie Nr 21.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Obwieszczenie RI.6733.1.2020.JW Burmistrza Kcyni z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Szczegóły