Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie 25.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ PIECA – nabór 2020 Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Informacja dotycząca ocena jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019, Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi…. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości…. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na 15 lat…. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie zbycia pomieszczenia mieszkalnego…. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2020 Zarządzenie Nr 19.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia na rzecz sołectwa Paulina Szczegóły