Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 127.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Wyniki głosowania podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 UCHWAŁA NR XXXVI/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 126.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 UCHWAŁA NR XXXVI/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 UCHWAŁA NR XXXVI/287/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2021 UCHWAŁA NR XXXVI/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, położonych w Kcyni przy ul. Wincentego Witosa, w obrębie geodezyjnym Kcynia. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 122.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2020 Szczegóły