Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2020 Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Zarządzenie 20.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Zarządzenie Nr 22.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Wybory Prezydenta RP – serwis informacyjny Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 Obwieszczenie RI.6733.8.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2019 r Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Porządek i projekty XIX sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie Nr 18.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za IV kwartał 2019 r. Szczegóły